• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Botasovo mistrovství - hod nožem

Botasovo mistrovství - hod nožem

BOTASOVO MISTROVSTVÍ HOD NOŽEM

Obecná pravidla

-jeden typ nože na všechna soutěžní kola

-nezáleží na technice hodu( s otáčkou i bez otáčky)

-závodník může, ale nemusí využít 3 pokusné hody

-ústup vzad možný do další mety (max. 2 metry)

-terč mezinárodní s 5 kruhy, 10cm-5b. , 20cm-4b. , 30cm-3b. , 40cm-2b. , 50cm-1b.

-výška středu terče od země 160 cm

-závodník může využít nápovědy jiné osoby, kterou si sám určí

 (ne hl.rozhodčí, terčový rozhodčí a zapisovatel-ka)

-závodník si sám určí pořadí druhu hodu za čepel nebo rukojeť

-pořadatel nezajišťuje zapůjčení sportovního nářadí (nůž)

HOD NOŽEM - MUŽI

1.KOLO

-vzdálenost 3,5 metru, max. 6 nástřelných, 20 ostrých, max. 100 bodů

-3 nástřel + 10 ostrých za čepel

-3 nástřel + 10 ostrých za rukojeť

-ústup vzad možný pata zadní nohy na 5 metrech

2. KOLO

-vzdálenost 5 metrů, max. 6 nástřelných, 20 ostrých, max. 100 bodů

-3 nástřel + 10 ostrých za čepel

-3 nástřel + 10 ostrých za rukojeť

-ústup vzad možný pata zadní nohy na 7 metrech

3.KOLO

-vzdálenost 7 metrů, max. 6 nástřelných, 20 ostrých, max. 100 bodů

-3 nástřelné + 10 ostrých za čepel

-3 nástřelné + 10 ostrých za rukojeť

-ústup vzad možný pata zadní nohy na 9 metrech

4.KOLO

-vzdálenost 10 metrů, max. 3 nástřelné, 10 ostrých, max. 50 bodů

-3 nástřelné + 10 ostrých jakýkoliv úchop(čepel i rukojeť) nože

-ústup vzad možný pata zadní nohy na 12 metrech


Součet bodů ze všech čtyř kol určí vítěze.

Pokud dojde k rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí následující

-vzdálenost 3 metry 1 nástřelná + 3 ostré za rukojeť

                                    1 nástřelná + 3 ostré za čepel

                                    dále viz. 1.kolo

-vzdálenost 5 metrů 1 nástřelná + 3 ostré za rukojeť

                                 1 nástřelná + 3 ostré za čepel

                                  dále viz. 2. kolo

HOD NOŽEM -ŽENY

Podmínka konání kategorie ženy minimálně 3 závodnice.

1.KOLO

-vzdálenost 3 metry, max. 3 nástřel, 15 ostrých hodů, max. 75 bodů

-libovolný úchop nože

-ústup vzad možný pata zadní nohy na 5 metrech


2.KOLO

-vzdálenost 5 metrů, max. 3 nástřel, 15 ostrých hodů, max. 75 bodů

-libovolný úchop nože

-ústup vzad možný pata zadní nohy na 7 metrech


3.KOLO

-vzdálenost 7 metrů, max. 3 nástřel, 15 ostrých hodů, max. 75 bodů

-libovolný úchop nože

-ústup vzad možný pata zadní nohy na 9 metrech


Součet bodů nůž a tomahawk určí vítězku.