• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Camp Indiana Championship - rychlost "speed" - nůž

HÁZENÍ NA RYCHLOST

,,SPEED" - NŮŽ

Pořadatel zajistí dovezení 30 kusů nožů na soutěž.

Během časového limitu 20 vteřin naházet, co nejvíce nožů po jednom do terče.

Vrhač má 3 zkušební hody.

NŮŽ: minimální délka 23 cm maximální délka 35 cm

          minimální šířka 30 mm maximální šířka 60 mm

          minimální váha nože 200 gramů

          počet nožů min. 30 kusů

TERČ: o průměru 50 cm střed 155 cm od země

VZDÁLENOST: minimálně 3 m od terče přední noha vrhače

DRŽENÍ NOŽŮ: vrhač má v ruce tolik nožů kolik udrží, zbytek má

                            A) na stole (80 cm od země)                                                                                                                                                   B) ve speciálním pouzdře na opasku

NEPLATNÉ NOŽE: jakýkoliv nůž, který je zabodnutý mimo terč (50 cm) nebo po odrazu spadne na zem

NEPLATNÝ POKUS: dva nože najednou

ROZHODČÍ dává pokyn 3, 2, 1, START a ukončuje slovem STOP, měření stopkami.

V případě rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí rozhoz na 10 vteřin dokud jeden nevyhraje.

Podle počtu účastníků může být kvalifikace a finále.

Do finále postupují závodníci na 1.-5. místě v kvalifikaci.

Body z kvalifikace a finále se sčítají.

Vítězí vrhač s největším počtem nožů za 20 vteřin(kvalifikace + finále).


WESTERNOVÉ HÁZENÍ

TOMAHAWK V SEDĚ ZA STOLEM

tomahawk stejné parametry jako postupovka

minimální váha 500 gramů, maximální délka ostří 12 cm.

Lavice a stůl jsou umístěna za metou 4 metry. Stůl má zadní hranu na metě 4 metry lavice je umístěna na 4,30 m(bliží hrana lavice k terči). Na lavici je označeno místo proti prostřednímu terči, kde závodník sedí po celou dobu házení na všechny 3 terče.

Vrhač má 3 zkušební hody (na každý terč jeden) a 9 ostrých hodů, 3 kola po 3 hodech. Pro zbraně si vrhač nechodí rozhodčí mu je podávají. Při hodu musí závodník sedet na lavici, jinak je napomenut rozhodčím. Při opakovaném porušení pravidel , může být závodník diskvalifikován.

Maximální počet bodů 45 kvalifikace. A fínále max. 45 bodů + kvalifikace.


V případě rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí větší počet zásahů 5b. popřípadě 4b..

Podle počtu účastníků může být kvalifikace a finále.

Do finále postupují závodníci na 1.-5. místě v kvalifikaci.

Body z kvalifikace a finále se sčítají.