• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Nové závody - 2. Soutěž

O POHÁR RANČE PARTACI


Datum :  16. července 2022

Místo : Ranč Partaci Neporadza Slovensko

Souřadnice : 18.1566185 , 48.8295647

Zápis účastníků : 8:00 - 8:30 hod

Zahájení : 8:45 hod

Start soutěží . 9:00 hod

Konec soutěží : 17:00 - 18:00  hod dle počtu účastníků

Vyhlášení výsledků : 18:00 - 19:00 hod

Startovné : 400 kč = 16 euro, sleva pro členy W-clubu 50kč=2eura(350kč=14euro)

Občerstvení zajištěno

Ubytování : vlastní stan(auto), velký plátěný vojenský stan

Akce se koná za každého počasí

Hlavní pořadatel : Martin Juhos (W-club)

Kontakt : Martin Juhos +421 948 101 955

email : martin.juhos123@gmail.com

Po dobu trvání akce zajištěn zdravotnický dozor.

OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

1. Každá soutěž má svá pravidla a závodníci jsou povinni je respektovat.

2. Během soutěže je zakázáno požívat alkohol i pivo nebo drogy.

3. Konání soutěže se uváží v případě, že budou pouze 3 závodníci, rozhodnutím rozhodčích může dojít i ke sloučení do jedné výkonnostní třídy.

4.Připomínky k pravidlům je třeba dávat vedení W clubu 2 měsíce dopředu tak, aby je bylo možno probrat v diskusním fóru W- clubu z.s., zvážit jejich význam a eventuálně je zapracovat do pravidel aspoň 1 měsíce před soutěží.

5.V den soutěže nebudou brány připomínky k pravidlům v potaz.

6.Připomínky se podávají písemně na papíru nebo se zasílají e-mailem.

7.O změně pravidel rozhoduje, po poradě, vedení W-clubu z.s.

8.V případě potřeby si organizátor vymiňuje právo drobných úprav pravidel na začátku soutěže.

9.Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si závodníci zvolí dvě osoby,

 které jej po dobu výkonu zastoupí.

10. Při výkladu pravidel platí interpretace rozhodčího.

Rozhodčí před soutěží seznámí účastníky jen s několika  body pravidel.

11. Soutěžící jsou povinni respektovat pokyny rozhodčích a chovat se tak, aby neohrožovali sebe a své okolí.

12. Závodníkovi, přihlášenému ve více soutěžích bude umožněno soutěžit mimo pořadí po dohodě s rozhodčím.

13. Jakýkoliv časový limit je odstartován a ukončen pokynem rozhodčích.

14. Ve vymezeném soutěžním a tréninkovém prostoru je zakázano kouřit, konzumace alkoholu a piva,
 používat vulgarismy a nadávky. Platí to pro všechny závodníky , rozhodčí i pomocný personál.

15. Rozhodčí musí být nestranný a nevyslovuje osobní komentáře na adresu výkonu soutěžícího.

Doporučení:

Usmívejte se, vyhlížejte skvěle, buďte vždy upraveni

vystupujte jako profesionální soutěžící


PODÁNÍ PROTESTU

Je-li závodník nespokojen s výrokem rozhodčího v soutěži, má možnost složit 200 Kč a podat tzv. protest. Protest se podává ihned, soutěž se přeruší a přivolá se hlavní rozhodčí, který spor rozhodne.
V PŘÍPADĚ OPRÁVNĚNÉ STÍŽNOSTI SE SLOŽENÁ ČÁSTKA ZÁVODNÍKOVI VRACÍ.

DISKVALIFIKACE :


Hlavní rozhodčí přeruší soutěž a oznámí všem diskvalifikaci závodníka

Diskvalifikovaný závodník nesmí používat závodní a tréninkový prostor

Závodník bude diskvalifikován za:

Požití alkoholu, drog a jiných podobných látek

Hrubé a nevhodné chování v rámci soutěže

Ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku osob

Porušení pravidel soutěže, nedodržení časových limitů soutěže

Opakovaný pozdní nástup (tolerance 2 min.)HOD NOŽEM

 Základní podmínky soutěže:


- Lze použít nože jakékoliv konstrukce s jedním hrotem.
- Parametry nože min. délka 23cm, max. šířka čepele 60mm.
- Úchop nože je libovolný(rukojet,čepel).Nezáleží na technice hodu (s otáčkou i bez otáčky).
- Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety
- Disciplíny nejsou časově omezeny, soutěžící nesmí její průběh neúměrně nebo úmyslně protahovat.
-  Soutěžícím si vylosují pořadí.
- Závodník může využít nápovědy jiné osoby, kterou si sám určí(ne rozhodčí,zapisovatel-ka).
- Terč s pěti kruhy 10 cm-5b., 20 cm-4b., 30 cm-3b., 40 cm-2b., 50cm-1b.
- Terč A-papírový může být nalepen na tenkém kartonu. B-nastříkaný přímo na dřevo.
- Pokud jsou k dispozici 3 terče, levý 150 cm, střední 130 cm, pravý 150 cm.
- Pořadí hodů zleva doprava, 4 kola po 3 hodech, 3 nože stejné konstrukce.
- Podmínka kategorie ŽENY minimálně 4 závodnice budou hodnoceny zvlášt.
- Rozhodčí se může zůčastnit soutěže za podmínky, že jsi závodníci zvolí dvě osoby,
   které jej po dobu  jeho výkonu zastoupí.
- Nůž platí jak je zaseknutý v terči, nevytahuje se.
- Špička nože musí být v terči, platí železo ,,píše", jakákoliv část čepele nože, která je zaseknutá v terči.
- Tréninkové terče nemusí mít bílou barvu, a můžou mít menší průměr než 50 cm.

Soutěží se ve 4 disciplínách.

1. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 3 metry, 12 hodů dva nejhorší se nepočítají, max. 50 bodů

- závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety

2. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 5 metrů, 12 hodů dva nejhorší se nepočítají, max. 50 bodů

- Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety

3. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 7 metrů, 12 hodů dva nejhorší se nepočítají, max. 50 bodů

- Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety

4. DISCIPLÍNA ,, AMERICKÁ POSTUPKA"

- vzdálenost 3, 4, 5, 6 a 7 metrů, max. 50 bodů

- varianta na 3 terče vedle sebe

- na každé vzdálenosti jsou 3 hody , jeden nejhorší hod se nepočítá

- Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 1 metru od aktuální mety

(3-5,.....7-9m)


Součet bodů ze čtyř disciplín určí vítěze hod nožem

Pokud dojde k rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí následující:

vzdálenost 3 m , 6 hodů jeden nejhorší se nepočítá

vzdálenost 5 m , 6 hodů jeden nejhorší se nepočítá

Pokud dojde k rovnosti bodů od 4. místa dále.
Rozhoduje pro lepší umístění větší počet zásahů 5 bodů, 4 bodů.
Pouze 1+2+3+4 disciplína.

Speciální soutěže nůž

Můžou ale nemusí být vyhlášeny , vzhledem k počtu soutěžících.

Účast pouze 10 nejlepších po soutěži v hodu nožem 1. až 10. místo.
Tabulka po základní části určuje pořadí soutěžících.
První kolo kvalifikace všichni, druhé 5(6) nejlepších dle počtu bodů.
Součet prvního a druhého kola určí vítěze.
Rozstřel další 3. kolo.
Účast žen podmínka rozdíl bodů proti 10. místo muži max. 25 bodů
(příklad muž 10. místo 125 bodů , žena 100 bodů) 1. OBHAZOVÁNÍ POSTAVY

Pořadatel zajistí terč se siluetou(jakýkoliv tvar velikosti člověka indián,kovboj atd).

Okolo siluety (člověk) je umístěno 15 cílů (kruh o průměru 10 cm) ve vdálenosti 12 cm od obrysu.

Vzdálenost: 3 metry od terče

závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 1 metru od aktuální mety(3-4m)

3 zkušební hody na kterýkoliv cíl.

15 ostrých hodů 5x po 3 nožích (min 3 nože dle pravidel)

Směr a pořadí hodů odspodu zleva nahoru doprava a dolů (po směru hodinových ručiček).

První kolo je kvalifikační pro 10 nejlepších v hodu nožem, do druhého kola postupuje5 max. 6 soutěžících dle bodů.

Součet prvního a druhého kola určí vítěze.

BODOVÁNÍ: zásah cíle 5 bodů, zásah vedle nebo cíle mimo pořadí 0 bodů, zásah postavy -10bodů.

V případě rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí další třetí kolo.

Vítězí vrhač s největším počtem bodů.


HOD TOMAHAWKEM

Základní podmínky soutěže:

- Lze použít sekery(tomahawky) jakékoliv konstrukce.
- Parametry sekery(tomahawku) max. šířka ostří čepele 12 cm, min. váha 500 gramů.
- Nezáleží na technice hodu ani směru topůrka v terči nahoru nebo dolů.
- Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety
- Disciplína není časově omezena, soutěžící nesmí její průběh  neúměrně nebo úmyslně protahovat.
- Soutěžicí si vylosují pořadí.
- Terč s pěti kruhy 10 cm-5b., 20 cm-4b., 30 cm-3b., 40 cm-2b., 50 cm-1b.
- Terč A-papírový může být nalepený na tenkém kartonu. B-nastříkaný přímo na dřevo.
- Pokud jsou k dispozici 3 terče, levý 150 cm, střední 130 cm, pravý 150 cm.
- Pořadí hodů zleva doprava, 4 kola po 3 hodech, 3 tomahawky stejné konstrukce
-  Podmínka kategorie ŽENY minimálně 4 závodnice budou hodnoceny zvlášt.
- Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si závodníci zvolí dvě osoby,
   které  jej zastoupí po dobu jeho výkonu.
- Sekera platí jak je zaseknutá v terči, nevytahuje se.
- Ostří sekery musí být v terči, platí železo ,,píše", jakákoliv část čepele sekery, která je zaseknutá v terči.
- Tréninkové terče nemusí mít bílou barvu, a můžou mít menší průměr než 50 cm.

Soutěží se ve 4 disciplínách

1. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 4 metry, 12 hodů dva nejhorší se nepočítají, max. 50 bodů

- závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety

2. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 5 metrů, 12 hodů dva nejhorší se nepočítají, max. 50 bodů

- závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety

3. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 7 metrů, 12 hodů dva nejhorší se nepočítají, max. 50 bodů

- závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety

4. DISCIPLÍNA ,,AMERICKÁ POSTUPKA"

- vzdálenosti 4, 5, 6, 7 a 8 metrů,  max. 50 bodů

- na každé vzdálenosti jsou 3 hody, jeden nejhorší se nepočítá

- závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety

(4-6,......8-10m)


Součet bodů ze čtyř disciplín určí vítěze hod sekerou tomahawkem

Pokud dojde k rovnosti bodů na 1. , 2. nebo 3. místě platí následující:

vzdálenost 4 metry, 6 hodů jeden nejhorší se nepočítá

vzdálenost 5 metrů, 6 hodů jeden nejhorší se nepočítá

Pokud dojde k rovnosti bodů na 4. místě a dále.
Rozhoduje větší počet zásahů 5 bodů, 4 body.
Pouze 1+2+3+4 disciplína.

Speciální soutěže tomahawk

Můžou ale nemusí být vyhlášeny , vzhledem k počtu soutěžících.

Účast pouze 10 nejlepších po soutěži v hodu sekerou 1. až 10. místo.
Tabulka po základní části určuje pořadí soutěžících.
První kolo kvalifikace všichni, druhé 5(6) nejlepších dle počtu bodů.
Součet prvního a druhého kola určí vítěze.
Rozstřel další 3. kolo.
Účast žen podmínka rozdíl bodů proti 10. místo muži max. 25 bodů
(příklad muž 10. místo 125 bodů , žena 100 bodů)

 1. OBHAZOVÁNÍ POSTAVY

Pořadatel zajistí terč se siluetou(jakýkoliv tvar velikosti člověka indián,kovboj atd).

Okolo siluety (člověk) je umístěno 15 cílů (kruh o průměru 10 cm) ve vdálenosti 12 cm od obrysu.

Vzdálenost 4  metry od terče

závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 1 metru od aktuální mety(4-5m)

3 zkušební hody na kterýkoliv cíl.

15 ostrých hodů 5x po 3 nožích (min 3 nože dle pravidel)

Směr a pořadí hodů odspodu zleva nahoru doprava a dolů (po směru hodinových ručiček).

První kolo je kvalifikační pro 10 nejlepších v hodu nožem, do druhého kola postupuje5 max. 6 soutěžících dle bodů.

Součet prvního a druhého kola určí vítěze.

BODOVÁNÍ: zásah cíle 5 bodů, zásah vedle nebo cíle mimo pořadí 0 bodů, zásah postavy -10bodů.

V případě rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí další třetí kolo.

Vítězí vrhač s největším počtem bodů.POHÁR RANČE PARTACI

Závodník s nejvyším počtem bodů nůž(4 disciplíny) + sekera(4 disciplíny).


MISTR BIČE

Soutěž je sestavena z trefování cílů jedním bičem.

Dle počtu účastníků může být vyhodnocení soutěže rozděleno takto:
- A mistrovská třída ( titul mistr ČR v ovládání biče mistr. nebo amat. třída)
- B amatérská třída (3 a více účastí na  soutěžích)
- C začátečník (účast na 1nebo 2 soutěžích s bičem)
minimálně 4 závodnici v jedné kategorii, jinak můžou být kategorie(A+B, B+C...) spojeny.
Pokud se zůčastní minimálně 4 ženy může být  zvlášt vyhlášena i tato kategorie(bez rozdílu A,B a C)

Obecné podmínky pro trefování cílů:

Jako cíle se používají prázdné brokové lovecké patrony nebo špejle.

Trefená patrona je ta, která je povalena na podstavec.

Trefená špejle je zlomená ikdyž zůstane v držáku.

Sražení dvou a více patron a špejlí se bodově nezapočítává.

Vzdálenost od cíle jsou vždy 2,7m.

Nezáleží na délce biče, ale doporučená délka je 3 metry.

Trefovačky

1. Nábojnice

10 ks prázdných loveckých nábojnic, vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnic v časovém limitu 1, 5 min. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány  popořadě z předem určené strany. Jedna nábojnice je 1 bod, max. 10 bodů.

2.  Špejle horizontální

Na stojanu ve tvaru U ve výši 50 - 70 cm od země, je vodorovně za sebou umístěno pět špejlí vzdálenost 15 cm.
1 nástřelná + 5 ran.Účelem je srazit špejle postupně. 1. špejle 2 body max. 10 bodů.

3.  Svislé šuplíky

 Ve svislých „šuplících,“ je umístěno 10 ks nábojnic které  nemusí být trefovány postupně . Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnice v časovém limitu 1,5 min. Za trefenou nábojnici se považuje ta, která opustí „šuplík“Výška šuplíku 10 cm.Nejvyšší šuplík je ve výšce 180 cm.Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.

4.  Omotávky na horizontální cíl

(zápěstí na figuríně nebo podstavci)

1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo(na stojanu vpravo)
1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo(na stojanu vlevo)
1 bod za omotávku, max. 10 bodů

5. Brnkačka přendavačka

 Střídavě levou a pravou rukou,2 nástřelné(l a p)+ 10 ran, max.10 bodů.Čas 1 minuta.

6. Rychlostřelba na nábojnice

10 ks nábojnic vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + neomezený počet ran v časovém limitu 10 s. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány popořadě z předem určené strany. Za trefenou se považuje i ta nábojnice, která zůstane povalená na kladině.Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.

Závodník s největším počtem bodů se stává vítězem.

 BILIÁRD - souboj s bičem

Pokud dojde k rovnosti bodů na 1. , 2. , 3. a 4. místě.

Tato disciplína může být vyhlášena i samostatně,pokud je dostatečný časový prostor na soutěži.

Rozhodčí nalosují soutěžící do ,,pavouka" podle pořadí ze základních trefovaček.

Na kladině (výška 120 cm) je 11 špalíků 15 cm od sebe.V tomto pořadí barev:

modrá-červená-modrá-červená-modrá-ČERNÁ-červená-modrá-červená-modrá-červená.

Soutěžící si vylosují pořadí, modrá začíná.

V trefování se střídají po chybě soupeře (netrefený šp., dva najednou nebo cizí barva).

Účel je trefit 5 špalíků své barvy bez pořadí a poslední černou.

Pokud soutěžící trefí černou mimo pořadí vyhrává soupeř.


LUKOSTŘELBA


 1. Lze použít luk jakékoliv konstrukce , holý bez mířidel, stabilizátorů a vypouštěče. Opatřen může být pouze zakládkou, cucáčkem, butonem a značkami na tětivě, nebo chrániči prstů. Použití šípů je bez omezení, minimální počet 8 kusů.

 2. NUTNOU PODMÍNKOU JE TOULEC NA ŠÍPY, umístěn kdekoliv na těle, další střelecké pomůcky jako střelecká rukavice, chránič prstů, nebo zápěstí jsou doporučeny.

 3. Není-li uvedeno jinak v propozicích k jednotlivým disciplínám, výchozí pozicí pro střelbu jsou obě ruce podél těla a toulec se zasunutými šípy upevněný na těle.


 4. Závod organizují minimálně 2 rozhodčí včetně zapisovatele výsledků, kteří před závodem podrobně poučí soutěžící o bezpečnosti při závodu a kteří v průběhu závodu na bezpečnost dohlíží. V této souvislosti pro zajištění bezpečnosti závodníků, mají rozhodčí právo, závod kdykoliv přerušit. Pokyny rozhodčích je nutno bezpodmínečně respektovat všemi účastníky závodu, tzn. závodníky, ale i diváky.

5. Při zásahu čáry oddělující kruhy na terči, počítá se vyšší hodnota.

 6. Při účasti dětí bude vyhlášena dětská kategorie s úpravou jednotlivých disciplín
    (vzdálenost, počet šípů, čas, atd.)


Soutěžní disciplíny

1. Vzdálenost 10 m

 8 šípů, dva nejhorší se nepočítají.
terč 50 cm body 1- 10 střed.

2. Vzdálenost 15 m

8 šípů, dva nejhorší se nepočítají.
terč 50 cm body 1 - 10 střed.

3. Vzdálenost 20 m

8 šípů, dva nejhorší se nepočítají.
terč 50 cm body 1 - 10 střed.

Dle počtu závodníků a časového harmonogramu lze soutěžit na dvě kola  a ty se sčítají.

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů se stává vítezem.