• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Obecná pravidla

OBECNÁ PRAVIDLA


PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

Každá soutěž má svá pravidla a závodníci jsou povinni je respektovat.

Během soutěže je zakázáno požívat alkohol nebo drogy.

Konání soutěže se uváží v případě, že budou pouze 3 závodníci, rozhodnutím rozhodčích může dojít i ke sloučení do jedné výkonnostní třídy.

Připomínky k pravidlům je třeba dávat vedení W clubu 2 měsíce dopředu tak, aby je bylo možno probrat v diskusním fóru W- clubu z.s., zvážit jejich význam a eventuálně je zapracovat do pravidel aspoň 1 měsíce před soutěží.

V den soutěže nebudou brány připomínky k pravidlům v potaz.

Připomínky se podávají písemně na papíru nebo se zasílají e-mailem.

O změně pravidel rozhoduje, po poradě, vedení W-clubu z.s.

V případě potřeby si organizátor vymiňuje právo drobných úprav pravidel na začátku soutěže.

Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si závodníci zvolí dvě osoby, které jej po dobu výkonu zastoupí.


PODÁNÍ PROTESTU

Je-li závodník nespokojen s výrokem rozhodčího v soutěži, má možnost složit 100 Kč a podat tzv. protest. Protest se podává ihned, soutěž se přeruší a přivolá se hlavní rozhodčí, který spor rozhodne.
V PŘÍPADĚ OPRÁVNĚNÉ STÍŽNOSTI SE SLOŽENÁ ČÁSTKA ZÁVODNÍKOVI VRACÍ.

DISKVALIFIKACE

Závodník bude diskvalifikován za:


Požití alkoholu, drog a jiných podobných látek

Hrubé a nevhodné chování v rámci soutěže

Ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku osob

Porušení pravidel soutěže, nedodržení časových limitů soutěže

Opakovaný pozdní nástup (tolerance 2 min.)


VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY

Soutěže v lase, biči a žonglování s revolvery jsou rozděleny na amatérskou a mistrovskou třídu.

Do třídy amatérů se může přihlásit kdokoliv kromě závodníků z mistrovské třídy. To znamená, že soutěží vyhlášených pro amatéry se závodníci z mistrovské třídy nemohou účastnit.

Do mistrovské třídy jsou zařazeni všichni, kdo se zabývají tímto sportem profesionálně, nebo se v předchozích mistrovstvích České republiky umístili na prvních místech.

Následující rok může loňský vítěz mistrovství ČR v amatérech dle svého uvážení postoupit do mistrovské třídy.

Do mistrovské třídy trvale odcházejí ti závodníci, kteří mistrovství ČR v soutěži amatérů vyhráli dvakrát.

Pokud soutěžící dosáhne 3x po sobě titul mistra  ČR  v mistrovské třídě, odstupuje dočasně ze soutěží. Do soutěže se může vrátit, pokud bude jeden rok vykonávat funkci rozhodčího pro všechny soutěže (bič a  laso). Je to z toho důvodu, aby byla dána možnost i jiným soutěžícím vyniknout v soutěžích. Soutěžící nabere zkušenosti z oblasti rozhodování a přispěje svými znalostmi ke kvalifikovanějšímu rozhodování.


STARTOVNÉ PRO ROK 2019

JARNÍ CENA W-clubu z.s.

Startovné 300 kč

sleva pro členy W-clubu 50 kč


MISTROVSTVÍ ČR + VELKÁ CENA W-clubu z.s.

Startovné 300 kč

sleva pro členy W-clubu 50 kč


MISTROVSTVÍ ČR V HODU NOŽEM A SEKEROU(TOMAHAWKEM)

Startovné 350 kč

sleva pro členy W-clubu 50 kč