• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Podzimní cena Wclubu - základní trefovačky s bičem

 ZÁKLADNÍ TREFOVAČKY S BIČEM

1. Nábojnice

10 ks prázdných loveckých nábojnic, vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnic v časovém limitu 1, 5 min. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány  popořadě z předem určené strany. Jedna nábojnice je 1 bod, max. 10 bodů. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Vzdálenost 2,7 metru.

2.  Špejle horizontální

Na stojanu (tvaru U) ve výši 50 - 70 cm(od země) je vodorovně za sebou umístěno pět špejlí vzdálenost 15 cm.Vzdálenost 2,7 m od poslední nejvzdálenější špejle.1. nástřelná + 5 ran.Účel je srazit špejle postupně a popořadě.V případě zásahu více,než jedné špejle se body nepočítají.1. špejle - 5 bodů......5. špejle - 1 bod max. 15 bodů.

3.  Svislé šuplíky

Vzdálenost 2,7 m, 10 ks nábojnic umístěných ve svislých „šuplících,“ které nemusí být trefovány postupně. Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnice v časovém limitu 1,5 min. Za trefenou nábojnici se považuje ta, která opustí „šuplík“. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Výška šuplíku 10 cm.Nejvyšší šuplík je ve výšce 180 cm.Jedna nábojnice 2 body, max. 20 bodů.

4. Kuželky

 1 nástřelná+ 5 ran na 5 kuželek. Shození prostřední kuželky první ranou je za 3 body, ostatní jsou po 1 bodě. Tedy max. 7 bodů. Shození více než jedné kuželky se neboduje.Vzdálenost 2,7 m od zadní kuželky.Podstavec 30x30 cm výška 15-25 cm od země.Kuželka výška 5 cm středová 10 cm průměr 3-4 cm.

5. Omotávky horizontální pravá a levá ruka

pravá ruka 1 nástřelná, 2x omotávka na označené místo (na stojanu vpravo)
levá ruka 1 nástřelná, 2x omotávka na označené místo (na stojanu vlevo)
2 body za omotávku, max. 8 bodů.

6.  Omotávky vertikální jedna ruka

1 nástřelná, 2x omotávka na označené místo(na stojanu dole)
1 nástřelná, 2x omotávka na označené místo(na stojanu nahoře)
2 body za omotávku, max. 8 bodů
soutěžící se může snížit(přikrčit nebo pokleknout)

7. Brnkačka přendavačka

 Střídavě levou a pravou rukou,2 nástřelné(l a p)+ 10 ran, max.10 bodů.Čas 1 minuta.

8.  Přendavačka nábojnice

Dvě nástřelné (p+l) +10 ran střídavě pravou a levou rukou.Časový limit 1,5 minuty. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány popořadě od kraje podstavce do středu.Je dovoleno trefovat pravou rukou nábojnice odleva a opačně. Jedna nábojnice je jeden bod, max. 10 bodů.Vzdálenost 2,7 m.

9. Špejle vertikální

Na stojanu ve výši 120 cm je v zákrytu za sebou vertikálně pět špejlí, postupně se zmenšujících(15, 11 ,9 ,7 ,5 cm). Vzdálených od sebe 15cm. 1 nástřelná + 5 ran.
Účelem je srazit špejle postupně a popořadě. V případě zásahu více, než jedné špejle se body nepočítají.
1.špejle-5bodů.......5.špejle-1bod,max. 15bodů.Vzdálenost 2,7 m od poslední nejmenší špejle.

10. Rychlostřelba na nábojnice

10 ks nábojnic vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + neomezený počet ran v časovém limitu 10 s. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a nemusí být trefovány popořadě z předem určené strany. Za trefenou se považuje ta nábojnice, která opustí kladinu. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Jedna nábojnice je jeden bod, max. 10 bodů.Vzdálenost 2,7 metru