• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Jarní cena Wclubu v trefování cílů bičem

Jde o soutěž v otevřené třídě bez rozdílu věku, výkonnosti a zkušeností.

Soutěž je sestavena z trefování cílů jedním bičem.

Všem závodníkům se body započítávají do další soutěže s bičem.

!!! 2020 ZRUŠENO !!!

Obecné podmínky pro trefování cílů:

Jako cíle se používají prázdné brokové lovecké patrony(kuželky,špejle)

Trefená patrona(kuželka) je ta, která opustí podstavec (spadne z podstavce)

Trefená špejle je zlomená ikdyž zůstane v držáku(barevné rozlišení)

Sražení dvou a více patron(kuželek,špejlí) se bodově nezapočítává

Vzdálenost od cíle jsou vždy 2,7m od nejvzdálenějšího cíle

Trefovačky - základní

1. Nábojnice

10 ks prázdných loveckých nábojnic, vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnic v časovém limitu 1, 5 min. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány  postupně z předem určené strany. Jedna nábojnice je 1 bod, max. 10 bodů. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Vzdálenost 2,7 metru.

2.  Špejle horizontální

Na stojanu (tvaru U) ve výši 50 - 70 cm(od země) je vodorovně za sebou umístěno pět špejlí(barevné rozlišení) vzdálenost 15 cm.Vzdálenost 2,7 m od poslední nejvzdálenější špejle.1. nástřelná + 5 ran.Účel je srazit špejle postupně.V případě zásahu více,než jedné špejle se body nepočítají.1. špejle 2 body max. 10 bodů.

3.  Svislé šuplíky

Vzdálenost 2,7 m, 10 ks nábojnic umístěných ve svislých „šuplících,“ které nemusí být trefovány postupně(amatérská třída). Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnice v časovém limitu 1,5 min. Za trefenou nábojnici se považuje ta, která opustí „šuplík“. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Výška šuplíku 10 cm.Nejvyšší šuplík je ve výšce 180 cm.Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů. Mistrovská třída postupně odspodu nahoru.

4. Kuželky

 1 nástřelná+ 5 ran na 5 kuželek(nábojnic). Jedna kuželka za 2 body, max. 10 bodů. Shození více než jedné kuželky se neboduje.Vzdálenost 2,7 m od zadní kuželky.Podstavec 30x30 cm výška 15-25 cm od země.Kuželka výška 5 cm středová 10 cm průměr 3-4 cm(nebo nábojnice všechny stejné).

5. Omotávky horizontální pravá a levá ruka

pravá ruka 1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo (na stojanu vpravo)
levá ruka 1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo (na stojanu vlevo)
1 bod za omotávku, max. 10 bodů.

6.  Omotávky vertikální jedna ruka

1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo(na stojanu dole)
1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo(na stojanu nahoře)
1 bod za omotávku, max. 10 bodů.
soutěžící se může snížit(přikrčit nebo pokleknout)

7. Brnkačka přendavačka

 Střídavě levou a pravou rukou,2 nástřelné(l a p)+ 10 ran, max.10 bodů.Čas 1 minuta.
Výška terče 120cm +-20cm, pružný materiál(hadice, plastová páska...). Délka 10 cm.
Vzdálenost mezi brnkačkami 140-200cm.

8.  Přendavačka nábojnice

Dvě nástřelné (p+l) +10 ran střídavě pravou a levou rukou.Časový limit 1,5 minuty. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány postupně od kraje podstavce do středu.Je dovoleno trefovat pravou rukou nábojnice odleva a opačně. Jedna nábojnice je jeden bod, max. 10 bodů.Vzdálenost 2,7 m.

9. Špejle vertikální

Na stojanu ve výši 120 cm je v zákrytu za sebou vertikálně pět špejlí délka 15cm.
Vzdálených od sebe 15cm. 1 nástřelná + 5 ran. Barevné rozlišení.
Účelem je srazit špejle postupně. V případě zásahu více, než jedné špejle se body nepočítají.
1.špejle 2 body max. 10 bodů.Vzdálenost 2,7 m od nejvzdálenější špejle.

10. Rychlostřelba na nábojnice

10 ks nábojnic vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + neomezený počet ran v časovém limitu 10 s. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a nemusí být trefovány postupně z předem určené strany. Za trefenou se považuje ta nábojnice, která opustí kladinu. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Jedna nábojnice je 1 bod, max. 10 bodů.Vzdálenost 2,7 metru. Mistrovská třída postupně z předem určené strany.


V případě rovnosti bodů na 1. , 2. nebo 3. místě platí rozstřel

soutěž ,,BILIÁRD"(pravidla viz níže).

Závodník s největším počtem bodů se stává vítězem.

 BILIÁRD - souboj s bičem

Tato soutěž může být vyhlášena i samostatně,pokud je dostatečný časový prostor.

Rozhodčí nalosují soutěžící do ,,pavouka" podle pořadí ze základních trefovaček.

Na kladině (výška 120 cm) je 11 špalíků 15 cm od sebe.V tomto pořadí barev:

modrá-červená-modrá-červená-modrá-ČERNÁ-červená-modrá-červená-modrá-červená.

Soutěžící si vylosují pořadí, modrá začíná.

V trefování se střídají po chybě soupeře (netrefený šp., dva najednou nebo cizí barva).

Účel je trefit 5 špalíků své barvy bez pořadí a poslední černou.

Pokud soutěžící trefí černou mimo pořadí vyhrává soupeř.